moerschy

Info

Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći přeprošuje šulerki a šulerjow, kotřiž budu w šulskim lěće 2023/2024 w 5. do 8. lětniku, w nazymskich prózdninach na jězbu do Zehrena blisko Mišna. Wona wotměje so wot póndźele do pjatka, 9. do 13. oktobra 2023. Swójski přinošk na wobdźělnika wučinja 100 eurow. Přizjewjenja přijimuja so hač do póndźele, 30. apryla 2023, ale jeničce online. Link na wotpowědnu stronu je pod www.posol.de wozjewjeny. Po zakónčenju přizjewjenjenskeho časa podadźa so dalše informacije přez mejlku.
So přizjewić / Zur Anmeldung »