Info

Zhromadny dźeń za 1. a 2. Lětnik


Pod hesłom "Pój, wjesel so!" su dźěći 1. a 2. lětnika su wutoru, 14. februara, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Přizjewjenje je hač do njedźele, 5. februara móžne. Rjenje by było, hdyž bychu so dźěći póstnisce předrasćili. Na zarjadowanju zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž wučinja pjeć eurow. Nimo toho ma so wupjelnjena dowolnosć za fota wotedać, kotruž dóstanjeće někotre dny do zarjadowanja z meljku připósłanu.


Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »