Info

Prěnjowoprawjenske dźěći přeprošene

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitke dźěći, kotrež so na prěnje swjate woprawjenje přihotuja, na zhromadny dźeń srjedu, dnja 17. nowembra, wot 9.00 do 15.00 hodź. do Njebjelčic. Započatk je z Božej mšu w cyrkwi. Zajimcy njech so prošu hač do wutory, 01. nowembra tule přizjewja. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk we wysokosći 5,00 €.

Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »