Info

Prěnjowoprawjenske dźěći přeprošene

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitke dźěći, kotrež so na prěnje swjate woprawjenje přihotuja, na zhromadny dźeń srjedu, dnja 22. nowembra 2023, wot 9.00 do 15.00 hodź. do Njebjelčic. Započatk je z Božej mšu w cyrkwi. Zajimcy njech so prošu hač do srjedy, 8. nowembra 2023 tule přizjewja. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk we wysokosći 5,00 €.

Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »