Info

Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětnik


Dźěći 4. a 5. lětnika su wutora, 19. oktobra, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Přizjewjenje je hač do wutory, 12. oktobra móžne. Na zarjadowanju zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž wučinja štyri eura. Nimo toho ma so wupjelnjena dowolnosć za fota wotedać, kotryž namakaće w přizjewjenju.


Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »