Anmeldung beendet

Česko-německý klastrový den / Deutsch-tschechischer Clustertag

22. 9. 2020, Dobřany


Využijte příležitost k setkání s českými a bavorskými firmami, sdílení zkušeností s ostatními účastníků a získání nových podnětů pro Vaši práci. 


Nutzen Sie die Gelegenheit zum Treffen mit bayerischen und tschechischen Unternehmen, zum Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern und gewinnen Sie neue Impulse für Ihre Arbeit. 


Program


13:30 - registrace účastníků

14:00 - zahájení

14:10-15:00 - I. programový blok

15:00-15:30 - coffeebreak

16:00 - II. programový blok

16:30 - networking

17:30 - ukončení


Programm:

13:30 - Registration

14:00 - Beginn der Veranstaltung

14:10-15:00 - I. Programmblock

15:00-15:30 - Coffeebreak

16:00 - II. Programmblock

16:30 - Networking

17:30 - Beendung der Veranstaltung 


Akce se koná v rámci projektu č. 217: Síť pro transfer technologií mzei MSP v česko-bavorském přihranickím regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který je podpořen Evropskou unií z programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.


Účast na akci je zdarma, tlumočení zajištěno.


Na akci budou respektována aktuální hygienická opatření platná v ČR a Bavorsku. POkud by nebyla možná osobní účast na akci, bude Klastrový den převeden do online formátu. 


Die Veranstaltung wird von der EU im Programm Ziel ETZ Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen des Projekts 217: Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden gefördert.


Teilnahme ist kostenslos, die Veranstaltung wird gedolmetscht.


Die zum Veranstaltungstermin in Tschechien und Bayern erforderlichen Hygieneregeln werden berücksichtigs. Für den Fall, dass eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, wird das Format in eine Webveranstaltung überführtÚčastník / Teilnehmer

Ostatní / Sonstiges

Abyste se mohli účastnit této akce, musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů (KM / CMAB). / Sie müssen unserer Datenschutzerklärung zustimmen, wenn Sie sich für diese Veranstaltung registrieren möchten.


Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist leider beendet.