moerschy

Info

Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći přeprošuje šulerki a šulerjow 5. do 8. lětnika klětu w lětnich prózdninach na jězbu do Lückendorfa w Žitawskich horinach. Wona wotměje so wot póndźele do pjatka, 15. do 19. awgusta 2022. Swójski přinošk na wobdźělnika wučinja 100 eurow. Přizjewjenja přijimuja so hač do njedźele, 30. apryla 2022, ale jeničce online. Link na wotpowědnu stronu je pod www.posol.de wozjewjeny. Po přizjewjenju podadźa so dalše informacije přez mejlku.
So přizjewić / Zur Anmeldung »