pixabay

Info

Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětnik

Pod hesłom "Z Jězusom po puću" su dźěći 4. a 5. lětnika sobotu, 24. februara 2024, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Přizjewjenje je hač do póndźele, 19. februara 2024 móžne. Na zarjadowanju zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž wučinja pjeć eurow. Nimo toho ma so wupjelnjena dowolnosć za fota wotedać, kotraž so někotre dny do zarjadowanja z meljku připósćele.

Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »