Info

Hovedemner:

  • Teknisk og system gjennomgang av Siedle Secure adgangskontrollsystem
  • Programmering og idriftsettelse 
  • Praktiske øvelser

Info:

Med utgangspunkt i Siedle Secure og Simons Voss´produktportefølje trenes deltagerne i programmering og idriftsettelse av et Siedle Secure ADK-system. For å oppnå den beste forståelse veksles det mellom teori og praktiske øvelser. 

Deltagelse:
Kursene avholdes av Siedle Nordic i Bergen, Oslo eller Trondheim.


Registration »