Info

Zhromadny dźeń za 4. a 5. lětnik


Pod hesłom "Połčas" su dźěći 4. a 5. lětnika sobotu, 18. měrca 2023, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Budźemy zhromadnje wo póstnym času rozmyslować, křižowy puć so modlić, kaž tež hrać a paslić. Přizjewjenje je hač do póndźele, 13. měrca 2023, móžne. Na zarjadowanju zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž wučinja pjeć eurow. Nimo toho ma so wupjelnjena dowolnosć za fota wotedać, kotruž dóstanjeće někotre dny do zarjadowanja z meljku připósłanu.


Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »