Info

Kreatiwna dźěłarnička

Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći přeprošuje šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika sobotu 18. decembra 2021na kreatiwnu dźěłarničku do Don Boskoweho domu we Worklecach.
Aktualneje coronoweje situacije dla móža zajimcy wolić, hač wobdźěla so dopołdnja (9:00 do 12:00 hodź.) abo popołdnju (13:00 do 16:00 hodź.). Za zarjadowanje płaći regula 3G. Přizjewjenja su online hač do wutory móžne. Městna su wobmjezowane. Swójski přinošk wučinja 5,00€ na wobdźělnika.
Po přizjewjenju podadźa so dalše informacije přez mejlku.


Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »