https://www.tennenbronn-web.de/erntedank21/

Info

Zhromadny dźeń za 1. a 2. Lětnik


Pod hesłom "Dźak Ći za dobre dary, Božo" su dźěći 1. a 2. lětnika su sobotu, 30. septembra, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Přizjewjenje je hač do njedźele, 24. septembra móžne. Na zarjadowanju zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž wučinja pjeć eurow. Zastaranje z jědźu a pićom, kaž tež trěbny paslenski material je zaručeny. Nimo toho ma so wupjelnjena dowolnosć za fota wotedać, kotruž dóstanjeće někotre dny do zarjadowanja z meljku připósłanu.


Tute přizjewjenje je zawjazowace. Diese Anmeldung ist verbindlich.
Zur Anmeldung »