Info

[V SLOVENŠČINI SPODAJ]

The second EUKN webinar for Slovenia is informed by the upcoming Slovene EU Council Presidency in the second half of 2021. It will specifically investigate in what way the Urban Agenda for the EU (UAEU) process can be harvested with a view to the theme of environmental sustainability.

To do so, the EUKN Secretariat developed an approach for the analysis of the ‘green’ actions of the UAEU that call for the involvement of Member States and the EU level. The approach is based, inter alia, on the clustering exercise performed by the 2019 Finnish Council Presidency and DG REGIO.

The first results of applying the methodology to three actions were showcased and discussed in a webinar in June 2020 (more information available here). For the webinar on 3 November, two actions will be selected, analysed with the same approach and discussed during the event.

The goal of the webinar is to explore how the suggested analysis approach could enhance the engagement of Member States and the EU level in the further implementation of the actions delivered by the Partnerships. It is the second of a series of EUKN activities for Slovenia in the run-up to the Presidency in 2021 – eventually leading to concrete recommendations for ministers on how to implement those actions dealing with regulatory obstacles faced by cities when trying to reach environmental goals.

The event will be held in a virtual environment on Zoom. The login details will be shared with registered participants in advance. The event language is English, with interpretation into Slovene. 

Register here »


[SLOVENSKO:]

PREDSTAVITEV 'ZELENIH' UKREPOV URBANE AGENDE EU 

2. strokovni posvet EUKN za Slovenijo 

Torek, 3. november 2020, 9.30-12.00 (preko spleta)

Organizatorja: Evropska mreža znanja za urbana okolja (EUKN EGTC) in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

S posvetom želimo raziskati, na kakšen način se proces urbane agende EU (UAEU) povezuje z okoljskimi vidiki razvoja mest in kakšne ukrepe predlagajo partnerstva UAEU na tem področju za izboljšanje zakonodaje.

Posvet je del aktivnosti, ki jih skupaj z EUKN vodimo na Ministrstvu za okolje in prostor. Namen sodelovanja je priprava gradiv in priporočil za spodbujanje ukrepov, ki se nanašajo na zakonodajne ovire pri doseganju okoljskih ciljev v mestih. Uporabili jih bomo lahko pri oblikovanju boljših politik in pravne ureditve pri nas ter za vsebinsko podporo na področju urbanega razvoja pri predsedovanju Slovenije Svetu EU, ki bo potekalo v drugi polovici leta 2021. V času slovenskega predsedovanja želimo priporočila predstaviti tudi ministrom EU pristojnim za urbane zadeve in za okoljske zadeve.

Novembrski posvet je že drugi v vrsti, ki bo raziskal priporočila partnerstev UAEU, ki prispevajo k okoljski trajnosti in kjer je udeležba EU in držav članic ključna. Na prvem posvetu smo se pogovarjali o krožnem gospodarstvu in na naravi temelječih rešitvah. Tokrat se bomo osredotočili na digitalizacijo podatkov v prostorskem načrtovanju in predvidoma na trajnostno urbano mobilnost.

Posvet bo potekal preko spleta, programa Zoom. Predstavitve bodo v angleškem jeziku, prevod v slovenščino bo zagotovljen. Podatke za prijavo boste prejeli pred posvetom, po oddaji e-prijavnice. 

Prijava »