DBD

Info

Jězus so narodźi – BÓRZE!

Dekanatne dušepastyrstwo we Worklecach poskići lětsa adwentny kalender za dźěći. Wšědnje dóstanu wone z póštu adwentne woknješko připósłane. Protyčka je w třoch wariantach za pěstowarske dźěći kaž tež za šulerjow 1. do 4. lětnika a 5. do 8. lětnika přihotowana. Zajimcy njech so prošu hač do srjedy, 25. nowembra přizjewja. Nadrobniše informacije dóstanu we Worklečanskim Dekanatnym dźěćacym dušepastyrstwje, telefonowe čisło (03 57 96) 8 87 07, mailowa adresa worklecy-kise@gmx.de.


Zur Anmeldung »