Info

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje
šulerki a šulerjow 5. do 8. lětnika
w lěćnych prózdninach
wot 23. do 27.08.2021 do Zehren blisko Mišna.
Přinošk wučini na wobdźělnika 100 €.

Přizjewjenja přijimuja so hač do 18.07.2021Za zawjazowace přizjewjenje je trěbne:

- podpisany přizjewjenski formular

- podpisany formular za wužiwanje fotow

- přepokazanje přinoška na wobdźělnika (Kontowe daty namakaće na přizjewjenskim formularje)

Zur Anmeldung »